Ostraha objektů

„Bezpečnostní agentura Plzeň věnuje mimořádnou pozornost Vašim potřebám a Vy se soustřeďte jen na své obchodní aktivity.“

Ostraha osob

„Bezpečnostní agentura Plzeň je tu pro Vás, aby jste se cítili bezpečně
a svobodně.“

Detektivní služby

„Našim zákazníkům pomáháme  k informacím, aby jejich podnikání bylo rychlé
a efektivní“

Úklidové služby

„Provozujeme úklidovou službu tak, abychom vyhověli vašim specifickým potřebám.“

Novinky
 • Kontrolní obchůzkový systém zdarma

  Nyní naše bezpečnostní agentura ke všem uzavřeným smlouvám o Ostraze objektu instaluje kontrolní obchůzkový systém. Klientovi tak poskytujeme ucelený přehled o průběhu poskytované služby na jeho objektu, a to zcela...

 • Odborná způsobilost statutárního orgánu

  Přijetím zákona o Policii ČR a novelami zákona o živnostenském podnikání došlo ke změnám požadavků na odbornou způsobilost i ke změnám podmínek provozování živnosti Ostraha majetku a osob (živnost pro bezpečnostní...

 • Potvrzení o bezdlužnosti

  Každé čtvrtletí je naše bezpečnostní agentura povinna vyžadovat od příslušných státních úřadu (FÚ, OSSZ, ZP, CÚ) potvrzení o tom, že nemá vůči těmto úřadům splatný nedoplatek na pojistném a penále a nemá daňové...

 • Smlouva s externím poskytovatelem BOZP a PO

  V současné době naše bezpečnostní agentura dokončuje komplexní aktualizaci dokumentace BOZP  a PO s externím dodavatelem těchto služeb tak, aby splňovala všechny požadavky zákoníku práce a dalších právních norem, upravujících...

 • Audit uzavřených pojistných smluv bezpečnostní agentury

  V rámci zkvalitňování svých služeb jsme se ve spolupráci se svým poskytovatelem pojištění rozhodli provést audit našich uzavřených pojistných smluv, zejména smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu související s provozní činností. Svým...

 • Novela Zákona o zaměstnanosti

  PSP ČR schválila novelu zákona o zaměstnanosti. Nyní se touto novelou bude zabývat na svém říjnovém  zasedání Senát Parlamentu ČR.

 • Naše bezpečnostní agentura získala certifikáty jakosti dle normy ISO 9001 a 27001

  Společnost Bezpečnostní agentura Plzeň se v úvodu tohoto roku rozhodla, že v rámci zkvalitňování svých služeb a získání možnosti účastnit se výběrových řízení vypisovaných státním sektorem, se připraví a následně se pokusí získat...

Všechny novinky

Všechny otázky a odpovědi

Časté otázky a odpovědi (FAQs)

Na kolik milionů má uzavřenou pojistku vaše bezpečnostní agentura?

Na kolik milionů má uzavřenou pojistku vaše bezpečnostní agentura?

Naše bezpečnostní agentura je pojištěna na odpovědnost za škodu související s provozní činností na částku 30mil. Kč. Díky kvalitnímu pojištění, které přesně kryje požadavky a potřeby klienta,...
A podle čeho si máme vybrat bezpečnostní agenturu?

A podle čeho si máme vybrat bezpečnostní agenturu?

Ochranu majetku a tedy i ostrahu objektu lze realizovat v zásadě dvěma způsoby: První, který je využíván řadou bezpečnostních agentur, spočívá ve stanovení pro ně minimální hodinové sazby za...
Poskytuje Bezpečnostní agentura Plzeň náhradní plnění?

Poskytuje Bezpečnostní agentura Plzeň náhradní plnění?

Ano, spoluprací s námi uskutečníte platbu za služby, které jste odebrali od právnické osoby uvedené v § 81, odst.2, písm. b, Zákona č. 435/2004 Sb. Více informací přímo na stránce náhradní plnění.
Když se něco stane, kdy nám dáte peníze?

Když se něco stane, kdy nám dáte peníze?

Aby mohla být vyplácena škoda z pojištění odpovědnosti bez komplikací, je zapotřebí přizpůsobit komunikaci a stanovit postupy pro identifikaci a hlášení vzniklých škod, zejména škod z odpovědnosti...

Certifikáty kvality ISO

Naši klienti

Víte, že ...?

 • činnost bezpečnostní agentury není v ČR upravena žádným zákonem.
 • způsob a rozsah ostrahy objektů bezpečnostní agenturou určuje zpravidla vlastník objektu.
 • na území ČR působí kolem 4 tisíc bezpečnostních agentur na základě vydané koncesní listiny.
 • podíl smluv s bezpečnostními agenturami zadaných na základě nejnižší nabídky představuje v ČR až 90%.
 • v místě naší působnosti je Bezpečnostní agentura Plzeň schopna zajistit ostrahu objektů do 24 hodin.
 • v současné době zaměstnáváme 80-100 pracovníků.
 • na trhu komerční bezpečnosti aktivně působíme od roku 1994.
ISO 9001Certifikát ISO 9001 ISO 27001Certifikát ISO 27001

KP-TINEX spol. s r.o.
Škroupova 2, 301 36 Plzeň

tel: 377221175
fax: 377221176
mail: sluzby@kp-tinex.cz