jste zde: úvodní » Náhradní plnění » Čestné prohlášení pro čerpání náhradního plnění


Čestné prohlášení pro čerpání náhradního plnění

Čestné prohlášení za rok 2011

 • KP-TINEX spol. s r.o.
 • IČ: 25217950
 • Se sídlem v Plzni, Škroupova ul. 2
 • Registrace v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9600.

Čestně prohlašuje,
že je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, čímž splňuje podmínku pro nárok na odpočet náhradního plnění uvedenou v § 81 odst. 2, písm.b.) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v posledním znění, v návaznosti na prováděcí vyhlášku č. 518/2004.

V souladu s vyhláškou č. 518/2004 § 18, odst. 2 , potvrzujeme průměrné přepočtené stavy zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.

I. čtvrtletí 2011 36,68 zaměstnanců
II. čtvrtletí 2011 40,09 zaměstnanců
III. čtvrtletí 2011 41,59 zaměstnanců
IV. čtvrtletí 2011 44,36 zaměstnanců

Čestné prohlášení se vydává pro společnost:

……. ……

Eva Poláková, tf. 377917895

V Plzni dne 17.1.2012

Razítko a podpis oprávněné osoby:

Certifikáty kvality ISO

Naši klienti

Víte, že ...?

 • činnost bezpečnostní agentury není v ČR upravena žádným zákonem.
 • způsob a rozsah ostrahy objektů bezpečnostní agenturou určuje zpravidla vlastník objektu.
 • na území ČR působí kolem 4 tisíc bezpečnostních agentur na základě vydané koncesní listiny.
 • podíl smluv s bezpečnostními agenturami zadaných na základě nejnižší nabídky představuje v ČR až 90%.
 • v místě naší působnosti je Bezpečnostní agentura Plzeň schopna zajistit ostrahu objektů do 24 hodin.
 • v současné době zaměstnáváme 80-100 pracovníků.
 • na trhu komerční bezpečnosti aktivně působíme od roku 1994.
ISO 9001Certifikát ISO 9001 ISO 27001Certifikát ISO 27001

KP-TINEX spol. s r.o.
Škroupova 2, 301 36 Plzeň

tel: 377221175
fax: 377221176
mail: sluzby@kp-tinex.cz