jste zde: úvodní » Aktuality


Akce / Novinky

zobrazuji 17 z 7

Kontrolní obchůzkový systém zdarma

vydáno:05.10.2011

Nyní naše bezpečnostní agentura ke všem uzavřeným smlouvám o Ostraze objektu instaluje kontrolní obchůzkový systém. Klientovi tak poskytujeme ucelený přehled o průběhu poskytované služby na jeho objektu, a to zcela bezplatně.

»více

Odborná způsobilost statutárního orgánu

vydáno:05.10.2011

Přijetím zákona o Policii ČR a novelami zákona o živnostenském podnikání došlo ke změnám požadavků na odbornou způsobilost i ke změnám podmínek provozování živnosti Ostraha majetku a osob (živnost pro bezpečnostní agentury).

»více

Novela Zákona o zaměstnanosti

vydáno:05.10.2011

PSP ČR schválila novelu zákona o zaměstnanosti. Nyní se touto novelou bude zabývat na svém říjnovém  zasedání Senát Parlamentu ČR.

»více

Potvrzení o bezdlužnosti

vydáno:05.10.2011

Každé čtvrtletí je naše bezpečnostní agentura povinna vyžadovat od příslušných státních úřadu (FÚ, OSSZ, ZP, CÚ) potvrzení o tom, že nemá vůči těmto úřadům splatný nedoplatek na pojistném a penále a nemá daňové nedoplatky. I za 3. čtvrtletí 2011 jsme tato potvrzení získali a splnili tak základní podmínku přiznání příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

»více

Smlouva s externím poskytovatelem BOZP a PO

vydáno:05.10.2011

V současné době naše bezpečnostní agentura dokončuje komplexní aktualizaci dokumentace BOZP  a PO s externím dodavatelem těchto služeb tak, aby splňovala všechny požadavky zákoníku práce a dalších právních norem, upravujících danou oblast.

»více

Audit uzavřených pojistných smluv bezpečnostní agentury

vydáno:08.09.2011

V rámci zkvalitňování svých služeb jsme se ve spolupráci se svým poskytovatelem pojištění...

»více

Naše bezpečnostní agentura získala certifikáty jakosti dle normy ISO 9001 a 27001

vydáno:08.09.2011

Společnost Bezpečnostní agentura Plzeň se v úvodu tohoto roku rozhodla, že v rámci zkvalitňování...

»více

Certifikáty kvality ISO

Naši klienti

Víte, že ...?

  • činnost bezpečnostní agentury není v ČR upravena žádným zákonem.
  • způsob a rozsah ostrahy objektů bezpečnostní agenturou určuje zpravidla vlastník objektu.
  • na území ČR působí kolem 4 tisíc bezpečnostních agentur na základě vydané koncesní listiny.
  • podíl smluv s bezpečnostními agenturami zadaných na základě nejnižší nabídky představuje v ČR až 90%.
  • v místě naší působnosti je Bezpečnostní agentura Plzeň schopna zajistit ostrahu objektů do 24 hodin.
  • v současné době zaměstnáváme 80-100 pracovníků.
  • na trhu komerční bezpečnosti aktivně působíme od roku 1994.
ISO 9001Certifikát ISO 9001 ISO 27001Certifikát ISO 27001

KP-TINEX spol. s r.o.
Škroupova 2, 301 36 Plzeň

tel: 377221175
fax: 377221176
mail: sluzby@kp-tinex.cz