jste zde: úvodní » Ochrana osob a majetku


Ochrana osob a majetku

Problematika zajišťování ochrany osob a majetku právnických a fyzických osob je i v dnešní době stále aktuální a vzhledem k nárůstu kriminality v roce 2011 nabývá stále na významu. Zajistit ochranu osob a majetku a zabránit tím škodám i ztrátám na majetku, je povinností každého řádného vlastníka takovéhoto majetku. Proto jsou tu bezpečnostní agentury, organizace, které se zabývají ochranou majetku a osob v souladu s vydanou koncesní listinou a které tuto činnost provádí na komerčním základě, smlouvou s klientem.

Bezpečnostní agentura Plzeň se plně a s profesionální péčí věnuje ochraně majetku a osob, specificky právě ostraze objektů.  Při ochraně majetku a osob, ostraze objektů, poskytuje své bezpečnostní služby svým klientům a zaručuje plnou certifikaci všech svých bezpečnostních služeb. Na základě smlouvy o ochraně majetku a osob, přebírá Bezpečnostní agentura Plzeň dnem určení ostrahu objektu podle sjednaných podmínek, zpracovaných v instrukcích pro výkon ostrahy objektu, které spolu s pravidly BOZP a PO pro daný objekt a interními předpisy klienta, slouží k organizování ostrahy objektu, ochraně majetku a osob klienta.

Naše služby patřící pod ochranu osob a majetku:

Ostraha (ochrana) osob

 • dohled
 • asistence
 • doprovody

Více o službě ostraha osob »

Ostraha (ochrana) objektů

 • fyzická ostraha
  • vrátenská služba
  • recepční služba
  • obchůzková služba
  • strážní služba
 • provoz a obsluha technických prostředků
  • EPS
  • EZS (PCO) a tísňové hlásiče
  • CCTV
  • mechanické zábranné prostředky
  • zámková zařízení a elektrické systémy zabezpečení vstupů
  • detektory látek a kovů
  • zařízení dle přání klienta
 • režimová opatření
  • propustková činnost při vstupu a výstupu osob a vjezdu a výjezdu vozidel
  • kontrolní činnost při pohybu osob a vozidel po objektu a při manipulaci s klíči
  • pořadatelská činnost při akcích

Více o službě ostraha objektů »

Certifikáty kvality ISO

Naši klienti

Víte, že ...?

 • činnost bezpečnostní agentury není v ČR upravena žádným zákonem.
 • způsob a rozsah ostrahy objektů bezpečnostní agenturou určuje zpravidla vlastník objektu.
 • na území ČR působí kolem 4 tisíc bezpečnostních agentur na základě vydané koncesní listiny.
 • podíl smluv s bezpečnostními agenturami zadaných na základě nejnižší nabídky představuje v ČR až 90%.
 • v místě naší působnosti je Bezpečnostní agentura Plzeň schopna zajistit ostrahu objektů do 24 hodin.
 • v současné době zaměstnáváme 80-100 pracovníků.
 • na trhu komerční bezpečnosti aktivně působíme od roku 1994.
ISO 9001Certifikát ISO 9001 ISO 27001Certifikát ISO 27001

KP-TINEX spol. s r.o.
Škroupova 2, 301 36 Plzeň

tel: 377221175
fax: 377221176
mail: sluzby@kp-tinex.cz