jste zde: úvodní » Odpovědnost bezpečnostní agentury


Odpovědnost bezpečnostní agentury

Bezpečnostní služby na klíč

Navrhneme zadavateli, na základě vyhodnocení bezpečnostních rizik, stanovením množství a významu jeho majetku, hrozbám, kterým je tento vystaven a v neposlední řadě jeho zranitelnosti vůči možným hrozbám, použití bezpečnostních služeb, tedy provádění fyzické ostrahy objektu, využívání technických prostředků a režimových opatření při ochraně jeho objektu.

Definujeme a popíšeme tyto bezpečnostní služby do Instrukcí pro výkon bezpečnostní služby.

Provedeme realizaci bezpečnostních služeb v praxi.

Provedeme pravidelnou kontrolu a údržbu navržených a přijatých bezpečnostních služeb.

Přínos naší práce

 • Konkrétní návrhy na zlepšení fungování ochrany objektu společnosti.
 • Garance získání certifikovaných bezpečnostních služeb.
 • Realizace projektu kvalitními zaměstnanci v produktivním věku.
 • Převzetí odpovědnosti za svěřený majetek.
 • Trvalá kontrola a údržba systému svým dodavatelem bezpečnostních služeb.

Způsob vedení projektu

Pro vedení projektů máme v rámci interních procesů implementovanou projektovou metodiku, která si klade za cíl pravidelně revidovat cíle projektů, způsob jeho realizace, dostatek kapacit pro realizaci díla. Takto je zajištěno, že bude dosaženo požadované kvality v potřebném čase. Pokud by se v průběhu díla vyskytly nepředvídané komplikace, které by mohly mít dopad na kvalitu díla, jsou včas zachyceny a řešeny.

Tento přístup k projektovému řízení byl ve společnosti certifikován. Mezi základní kontrolní mechanismy patří institut „pravidelných kontrolních dnů", které slouží managementu Zadavatele k průběžnému sledování stavu a průběhu projektu po celou dobu jeho trvání.

Odpovědnost za kvalitu díla

Společnost nahradí Zadavateli prokázanou škodu způsobenou nedbalostním porušením povinností ze smlouvy. Výše úhrady se řídí dohodou, nebo pravomocným rozhodnutím příslušného soudu.

Ochrana informací zákazníka

Společnost KP-TINEX spol. s r.o. se tímto (a následně ve smlouvě o dílo) zavazuje, že neprozradí žádné, předem neschválené třetí straně informace týkající se Zadavatele, obchodních, ekonomických či jiných skutečností, které se její zaměstnanci budou mít možnost dozvědět v souvislosti s prováděním služeb pro Zadavatele.

Společnost KP-TINEX spol. s r.o. se zavazuje obeznámit všechny své zaměstnance se závazky zde učiněnými, a učiní vše, aby její zaměstnanci dostáli těmto závazkům.

Společnost KP-TINEX spol. s r.o. má vybudovány standardní mechanismy, prostřednictvím kterých účinně předchází možnému zneužití informací o našich zákaznících. Tento systém řízení bezpečnosti informací máme certifikován.

Společnost KP-TINEX spol. s r.o. prověřena Národním bezpečnostním úřadem na stupeň důvěrné, jako důkaz bezpečnostní způsobilosti.

Společnost KP-TINEX spol. s r.o. je pojištěna na finanční škody, které by v důsledku neúmyslného úniku informací mohly našim zákazníkům vzniknout.

Nezávazná poptávka

Potřebujete poradit s výběrem? Napište nám. Rádi zodpovíme jakýkoliv dotaz nebo připravíme konkrétní nabídku na míru. Děkujeme.

* ... prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe vyřídit Vaši poptávku. Děkujeme.

Poptávka
Pokud zadáte celé jméno budeme rádi. Pokud preferujete telefonní kontakt, uveďte to prosím v poptávce společně s čase, kdy můžeme volat.
Na tento mail Vám zašleme případnou nabídku a kopii Vaší poptávky. Vyplňte, pokud zastupujete nějakou společnost.

Po odeslání Vás budeme kontaktovat nebo Vám zašleme nabídku. Snažíme se reagovat co nejrychleji. Kopie Vaší poptávky by Vám měla dorazit na Vámi zadaný email.

Certifikáty kvality ISO

Víte, že ...?

 • činnost bezpečnostní agentury není v ČR upravena žádným zákonem.
 • způsob a rozsah ostrahy objektů bezpečnostní agenturou určuje zpravidla vlastník objektu.
 • na území ČR působí kolem 4 tisíc bezpečnostních agentur na základě vydané koncesní listiny.
 • podíl smluv s bezpečnostními agenturami zadaných na základě nejnižší nabídky představuje v ČR až 90%.
 • v místě naší působnosti je Bezpečnostní agentura Plzeň schopna zajistit ostrahu objektů do 24 hodin.
 • v současné době zaměstnáváme 80-100 pracovníků.
 • na trhu komerční bezpečnosti aktivně působíme od roku 1994.
ISO 9001Certifikát ISO 9001 ISO 27001Certifikát ISO 27001

KP-TINEX spol. s r.o.
Škroupova 2, 301 36 Plzeň

tel: 377221175
fax: 377221176
mail: sluzby@kp-tinex.cz